INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES
 
Menu
 

TECHNOLOGIA BEZWYKOPOWA – TECHNOLOGIA, KTÓRA ZACHWYCA

Zalety ekonomicznie i ekologiczne technologii bezwykopowej w zestawieniu z technikami odkrywkowymi są wyraźnie widoczne. Struktura powierzchni terenu pozostaje nienaruszona, zbędne stają się kosztowne wykopy i rekultywacje, utrudnienia komunikacyjne są ograniczone do minimum, emisje hałasu, Co2 oraz drobnych pyłów - minimalne, zaś właściwy czas budowy i związane z nim koszty ulegają znaczącemu skróceniu.Technologia bezwykopowa TRACTO-TECHNIK jest gwarantem pierwszorzędnej jakości i wysokiej niezawodności. Koncepcja naszych systemów NODIG opiera się na możliwie szerokim spektrum produktów i zastosowań, długiej żywotności, minimalnym zużyciu oraz maksymalnej produktywności. Naszą ambicją jest udostępnienie kompleksowych i elastycznych rozwiązań, które pozwolą użytkownikom naszych urządzeń w długiej perspektywie osiągnąć sukces ekonomiczny. W tym względzie nie bez znaczenia jest bogata oferta idealnie współpracujących ze sobą elementów wyposażenia, kompleksowe doradztwo projektowe oraz serwis idealnie dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Paleta naszych produktów obejmuje kompletne spektrum zastosowań bezwykopowej technologii budowy rurociągów zasilających i odprowadzających.

ZASTOSOWANIA

Budownictwo wodociągowe

Technika NODIG służąca do bezwykopowego układania wodociągowych przewodów ciśnieniowych i wykonywania przyłączy u użytkownika końcowego.
 • Sterowane wiercenia poziome przy użyciu urządzenia GRUNDODRILL
 • Niesterowane przejścia podziemne przy użyciu urządzenia GRUNDOMAT celem wykonania przyłączy w budynkach i poprowadzenia rur w poprzek dróg
 • Sterowane wiercenia przy użyciu urządzenia GRUNDOPIT celem wykonania przyłączy w budynkach i poprowadzenia rur w poprzek dróg

Światłowody FTTx

Technika NODIG służąca do bezwykopowego układania rur ochronnych celem rozbudowy sieci światłowodowej i podłączenia do niej użytkownika końcowego (FTTx).
 • Układanie wzdłużne przy użyciu urządzenia GRUNDOMAT
 • Niesterowane przejścia podziemne przy użyciu urządzenia GRUNDOMAT celem wykonania przyłączy w budynkach i poprowadzenia rur w poprzek dróg
 • Sterowane wiercenia przy użyciu urządzenia GRUNDOPIT celem wykonania przyłączy w budynkach i poprowadzenia rur w poprzek dróg

Sieci dystrybucyjne gazu ziemnego

Technika NODIG służąca do bezwykopowego układania przewodów ciśnieniowych sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego oraz wykonywania przyłączy u użytkownika końcowego.
 • Sterowane wiercenia poziome przy użyciu urządzenia GRUNDODRILL
 • Niesterowane przejścia podziemne przy użyciu urządzenia GRUNDOMAT celem wykonania przyłączy w budynkach i poprowadzenia rur w poprzek dróg
 • Sterowane wiercenia przy użyciu urządzenia GRUNDOPIT celem wykonania przyłączy w budynkach i poprowadzenia rur w poprzek dróg

Kable ziemne / instalacje elektryczne

Technika NODIG służąca do podziemnego układania rur ochronnych przewodów średniego i wysokiego napięcia na długich odcinkach celem przesyłu energii i rozbudowy sieci.
 • Sterowane wiercenia poziome przy użyciu urządzenia GRUNDODRILL
 • Niesterowane wiercenia przy użyciu urządzenia GRUNDOMAT celem wykonania przyłączy w budynkach i poprowadzenia rur w poprzek dróg
 • Sterowane wiercenia przy użyciu urządzenia GRUNDOPIT celem wykonania przyłączy w budynkach i poprowadzenia rur w poprzek dróg

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych

Technika NODIG służąca do bezwykopowego układania przewodów ciśnieniowych odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej oraz do układania rur ze spływem grawitacyjnym w przyłączach kanalizacyjnych budynków.
 • Sterowane wiercenia poziome przy użyciu urządzenia GRUNDODRILL
 • Przewierty przy użyciu urządzenia GRUNDOBORE

E-mobilność

Technika NODIG służąca do instalacji stacji ładowania oraz bezwykopowego układania rur ochronnych sieciowych kabli energetycznych i przewodów sterowniczych.
 • Wykonanie okrągłych wykopów otworowych przy użyciu urządzenia GRUNDOPIT K
 • Wiercenia od punktu stacji ładowania przy użyciu urządzenia GRUNDOPIT K
 • Wiercenia do punktu ładowania przy użyciu urządzenia GRUNDOMAT

Budowa rurociągów

Technika NODIG służąca do bezwykopowego układania rur doprowadzających media płynne i gazowe oraz do wspomagania wierceń sterowanych w budowie rurociągów.
 • Dynamiczne wbijanie rur stalowych przy użyciu urządzenia GRUNDORAM
 • Techniki wspomagające HDD przy użyciu urządzenia GRUNDORAM

Elektrownie wiatrowe

Technika NODIG służąca do bezwykopowego układania rur instalacyjnych do przesyłu energii z elektrowni wiatrowych lądowych (onshore) lub przybrzeżnych (offshore) celem zasilania sieci energetycznej.
 • Sterowane wiercenia poziome przy użyciu urządzenia GRUNDODRILL

Rozbudowa sieci ciepłowniczych

Technika NODIG służąca do bezwykopowego układania rur instalacyjnych do przesyłu energii cieplnej do systemów ogrzewania i doprowadzania ciepłej wody celem rozbudowy sieci ciepłowniczych.
 • Sterowane wiercenia poziome przy użyciu urządzenia GRUNDODRILL
 • Dynamiczne wbijanie rur stalowych przy użyciu urządzenia GRUNDORAM

INNE INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA

Nasze systemy NODIG można używać w wielu innych innowacyjnych zastosowaniach:
 • Budowa drenaży
 • Geotechnika
 • Budowa studni
 • Innowacyjne zastosowania pionowe


INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PODZIEMNEGO UKŁADANIA RUR.

Nowatorskie systemy Nodig firmy TRACTO-TECHNIK po dziś dzień w wielu zakresach wyznaczają standardy branżowe, które w ostatnich latach zrewolucjonizowały układanie i renowację rurociągów w technologii bezwykopowej. (Powyższe dane są uzależnione od właściwości gruntu)

UKŁADANIE NOWYCH RUROCIĄGÓW

Przyłącza do wszelkiego rodzaju budynków
Rakiety przeciskowe GRUNDOMAT
z głowicą stopniową i koronową, wersje krótkie

Średnica: 45- 180 mm
Długość wiercenia: do 25 m
Rury: do DN 160
Poprzeczne wbijanie rur stalowych (pod gruntem)
Urządzenie do wbijania rur GRUNDORAM

Długość wiercenia: do 80 m
Rury: do DN 4000
Przyłącza do budynków wszelkiego rodzaju
Miniwiertnice płuczkowe GRUNDOPIT

Długość wiercenia: do 100 m
Rury: do DN 200

 

Przewiercanie (pod gruntem), układanie wzdłużne
Wiertnice płuczkowe GRUNDODRILL

Długość wiercenia: do 500 m
Rury: do DN 700
Przewierty (pod gruntem), wiercenia precyzyjne, np. rury ze spływem grawitacyjnym
Wiertnice ślimakowe GRUNDOBORE

Długość wiercenia: do 50 m
Rury: do DA 406
 

 


RENOWACJA RUROCIĄGÓW

 

Renowacja rurociągów poprzez berstlining, relining, redukcję, TIP
Lawety do urządzeń statycznych GRUNDOBURST

Długość przytrzymywania: do 200 m
Rury: do DN 1000, w tym profile eliptyczne
Renowacja rurociągów poprzez berstlining
Urządzenia do berstliningu dynamicznego GRUNDOCRACK
Kołowrót linowy: typ Bagela

Długość przytrzymywania: do 200 m
Rury: do DN 1000
Berstlining do wykonywania przyłączy budynków
Wciągarka linowa GRUNDOTUGGER

Długość przytrzymywania: do 55 m
Rury: do DN 150

 
NAJWAŻNIEJSZY JEST KLIENT I JEGO SUKCESY

Jako światowy gracz technologii bezwykopowych jesteśmy powiązani z wieloma istotnymi przedsiębiorstwami z branży. Jesteśmy zawsze blisko miejsc, w których prowadzone są przedsięwzięcia bezwykopowe. I w naszych własnych zakładach, spółkach nam podlegających, ale także w naszych licznych partnerskich firmach sprzedażowych. Na całym świecie nasi wysoce zmotywowani i doskonale przygotowani merytorycznie pracownicy dbają o Państwa sprawy i interesy. To, za co ceni się nas w świecie to niezawodność, dyspozycyjność oraz wysokie kompetencje technologiczne.

PRODUCENTTRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
D-57368 Lennestadt
Paul-Schmidt-Straße 2
Kontakt:Andrzej Wieszolek
Mobil: +48 (0)609 322 926
E-Mail: andrzej.wieszolek@TRACTO-TECHNIK.de
www.TRACTO-TECHNIK.com

PAŃSTWA PARTNER SPRZEDAŻOWYDTA-Technik Sp. z.o.o.
Ul Graniczna 2
PL-63-200 Jarocin Bachorzew
Tel.: +48 (0)625 057 878
Tel.: +48 (0)625 057 877
Fax: +48 (0)625 057 876
E-Mail: biuro@dta-technik.pl
www.dta-technik.pl